Newsletter

Just enter your email to get all the latest offers

Stockists

KYIV
Showroom MARCHI – Mikilsko Botanichna 2
TSUM – Khreshchatyk 38
Kvartira 31 – Kostelnaya 31, of 9
Sia Space – Khreshchatyk 15, of. 48
Style insider – Reitarskaya 21/13
Blush – Zhilyanskaya 54

DNEPR
Flow – Sich Riflemen 3A | Yavornytskyi 6

LVIV
Rhizome store – Bratyv Rogatintsіv 24

ODESSA
Kokon – Grecheskaya 31

KHARKIV

O.K.O. – Svobody 22
X